Koolitusega soovime:
1. Arendada ja toetada noorte kujunemisjärgus ideid -> pane oma hea idee praktikasse!
2. Anda osalejatele põhiteadmised projektikirjutamisest -> idee taotlusvormi!
3. Tõsta Erasmus+ programmi alast teadlikkust -> rahvusvaheline kogemus koju kätte!

Ideelabori esialgne kava:

11.00-11.30 sissejuhatus ja tuttavaks saamine
11.30 -12.30 Erasmus + tutvustus
12.30 – 13.00 Lõunapaus
13.00 – 13.30 Ideede genereerimine ja tiimide moodustamine
13.30 – 16.30 Projektide arendamine tiimides
16.30 – 17.00 Projektiideede tutvustamine teistele, kokkuvõtted

Registreeri siin:
https://docs.google.com/forms/d/1TYYIJEP-0Zq-bOaX0bgxs0CkOgyXEzPR8ElStRVvFrA/viewform

Ideelabori projektipäeva viib läbi noorteorganisatsioon Seiklejate Vennaskond (http://www.seiklejad.org), tegevusi toetab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Lisainfo: seiklejate.vennaskond@gmail.com

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+