Põlvamaa Noorteportaali virtuaalne autahvel on loodud selleks, et kiita tublisid Põlvamaa noori. Tunnustamiseks on hetkel 7 kategooriat:

  1. Vinged vabatahtlikud (need noored, kes on aidanud vabatahtlikuna mõne ettevõtmise või ürituse juures)
  2. Aktiivsed algatajad (head ideede genereerijad, organiseerijad, ettevõtmiste algatajad, noored liidrid)
  3. Andekad artistid (head tantsijad, lauljad, käsitöö tegijad, kunstnikud, fotograafid ja teised loomingulised noored)
  4. Hiilgavad heategijad (mõnes heategevusaktsioonis või –organisatsioonis osalejad)
  5. Silmapaistvad sportlased (märkimisväärsed sporditulemused)
  6. Tublid tarkpead (heade õpitulemustega, olümpiaadidel ja õpilaskonkurssidel osalenud noored)
  7. Head noorte sõbrad (noortevaldkonnas tegevad täiskasvanud, nt treenerid, ringijuhid, noorsootöötajad, õpetajad, kasvatajad, huvijuhid jne, kes on head noorte juhendajad ja abistajad)

Soovides tunnustatavat autahvlile esitada, tuleb saata e-kiri noorteinfo spetsialistile info@polvanoored.ee , järgmise infoga: tunnustatava nimi, kes tunnustab, mille eest (min. 3 lauset), lisainfo (kui on) ja kindlasti pilt juurde.

Tunnustada võib igaüks!
Ära hoia kiidusõnu endale 🙂

Kategooriad

Tunnusta

Soovid tunnustatavat autahvlile lisada?

Tutvu reeglitega

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+